Sign In Forgot Password

Berman Shul - Bulletin

Current bulletin: www.bermanshul.org/bulletin ידיעון עדכני:
Past bulletins: www.bermanshul.org/pastbulletinמהדורות קודמות:
Other info: www.bermanshul.org מידע נוסף:

 

Rabbi Jacob Berman Community Center

מרכז קהילתי ע"ש הרב יעקב ברמן

 

 

Parashat Korach 5782  פרשת קרח תשפ"ב

 

 

COVID. If you don't feel well, or have respiratory symptoms, please do not enter the Shul. 

קורונה. אם אינך חש בטוב, נא לא להכנס לבית הכנסת.

 

Candle Lighting: Friday June 24 19:29

 

Mincha/ Kabbalat Shabbat/ Maariv:
18:10 (early, also outdoors), 19:39
Shacharit:
6:30, 8:15
Mini Minyan 9:45 (outdoors); Midi Minyan (Elementary school age) 9:45 in the library
Shabbat afternoon:
Mincha 19:15; Shiurim; Maariv 20:26 (also outdoors)

Havdala: Saturday June 25 20:33

 

Weekdays: Shacharit 6:30; Mincha followed by Maariv 19:35. Please support our daily Minyanim.

 

Kiddush on Shabbat is sponsored by the Shul

 

Hashkama Minyan Kiddush is sponsored by Batya and Assaf Gross

 

ANNOUNCEMENTS

Births:

 • Mazal Tov to Daphna and Raphy Nudelman and to Chasya and Abraham Nudelman upon the birth of their first grandchild/great-grandchild, a son to Shira and Alon Nudelman. Mazal Tov to the entire extended Nudelman family.
 • Mazal Tov to David Tannor and Naomi Esses on the birth of a grandson, a baby boy to Shlomo and Dena Tannor-Weiss of Riverdale and Givot Eden. Mazal tov to older sister Chaya Liba and to the extended Tannor and Weiss families.

   

Engagements and Weddings:

 • Mazal Tov to Evelynne and Hershell Goldman on the marriage of their grandson Ariel Goldman, son of Adam and Amy (nee Kahn) Goldman of Sharon, MA, to Talia Kirshblum, daughter of Reva and Ari Kirshblum of West Hempstead, NY. Mazal Tov to Ariel’s grandparents Harriet (nee Solomont) and Robert Kahn (Newton, MA and Florida), and to Talia’s grandparents Cecille and Bernie Strauch z'l and Leona Kirshblum.

Bereavement and Memorial זיכרון ושכול:

To report a bereavement, or to see arrangements to help the bereaved (minyan/meals), and to see updates or corrections of funeral/shiva information, please go to https://www.bermanshul.org/shiva.

 • We regret to announce the passing of Gerald Rosenberg z”l, the brother of our member Moishe Rosenberg. Moishe is sitting Shiva at his home, 46/1 Eisenberg, Rehovot until Monday morning 27th June. He can be reached at 08-9475087 or 050-5235235. Davening times are: Shacharit-07:00; Mincha-19:40 followed by Ma’ariv. Mincha Friday at 13:30. Shiva visiting hours are: 9:00 – 13:30 and 16:30 – 22:00. Please check www.bermanshul.org/shiva for updates to shiva arrangements .המקום ינחם אותו בתוך שארי ציון וירושלים
 • The Azkara for Irene Dym z'l will take place this Friday 24 June, 9:15 AM at the Rehovot cemetery (meeting at the main gate).

SHUL ACTIVITIES, EVENTS AND REMINDERS תזכורות, אירועים ופעילויות של בית הכנסת

 • The shul AGM is scheduled for this coming Sunday, June 26, at 20:30. Recent board minutes, the AGM agenda and other materials will be / are posted on the member documents page, as they become available.
 • Elections for the Board and Audit Committee. Only active, paid-up members may vote. We prefer that as many members as possible attend the AGM in person. Nevertheless, to enable broad participation in the voting, in addition to voting by secret ballot during the meeting, members may deliver their ballots to several locations on the day of the AGM (Sunday June 26th). Ballots, which will be available for download on the member's only section of the website (https://www.bermanshul.org/my-documents), may be delivered (in person, due to requirements of the constitution) to one of our ballot trustees during that day: Arielle Klein Kosowitz or Lizzi Silvermetz (please coordinate with them by phone). If you are in quarantine and wish to vote, please contact Bermanshul@gmail.com. Persons voting by pre-meeting drop-off should prepare their ballots in a sealed, unmarked envelope inside a second envelope with the member's name and signature. Currently, the ballot is only for Board and Audit Committee positions. It is possible that additional resolutions will be voted on at the meeting. Accordingly, personal attendance at the AGM is still strongly encouraged.
 • Rabbi Frimer's shiur on the Hagada has recessed for the summer.
 • שיעורו של הרב פרימר על ההגדה יצא לפגרה למשך הקיץ.
 • The social committee is looking for new members to join the team! Be part of planning, organizing and running community social events. No prior experience required, just an eagerness to help and be involved! WhatsApp Deena Lederman on 0535310688 or Rochelle Pomerantz on 0527201603 to volunteer.
 • ועדת אירועים של ביה"כ מחפשת חברים חדשים שיצטרפו לשורותיה! מוזמנים להיות חלק מהתכנון, הארגון והביצוע של האירועים החברתיים של הקהילה. אין צורך בניסיון מראש, רק זיקה למעורבות חברתית ורצון לעזור לקדם את הקהילה. למעוניינים נא לשלוח ווטסאפ לדינה לדרמן במספר 0535310688 או לרושל פומרנץ במספר 0527201603.
 • "Midreshet Ha'Shabbat" lectures continue in the shul before Mincha. For schedule of times and speakers, see link here. This week's speaker R' Arye Frimer.
 • שיעורי "מדרשת השבת" ממשיכים השבוע בבית הכנסת שלנו לפני תפילת מנחה. ראה קישור. השבוע השיעור ינתן על ידי ר' אריה פרימר.

HOSPITALITY and CHESED אירוח וחסד

Chesed links: If you require specific help during illness or other emergency, please contact hospitality@bermanshul.org, or for the Bikur Holim Committee, Freida Ollech at: (052) 678-2857. To report a bereavement, or to see arrangements to help the bereaved, please go to http://bermanshul.org/shiva. Policy for MiSheberachs for the ill and additional details regarding Chesed activites, on our website, under community.

קישורי "חסד": אם אתם צריכים עזרה, ניתן ליצור קשר עם ועדת חסד hospitality@bermanshul.org, או ועדת ביקור חולים אצל פרידה אולך: 052-678-2857. ל"מי שברך" לחולים (מדיניות כאן) ופרטים נוספים היכנסו לאתר בית הכנסת בעמוד "קהילה".

 • The community has been joined by a large number of new families. Please see their details (and pictures) here: new families (note member login required).

CALENDAR לוח זמנים

 • The Berman PDF calendar is available for download (here).
 • ניתן להוריד את לוח זמני שבת וחג וזמני תפילות PDF – כאן.
 • Live calendar below with full schedule of Berman events, and other happenings. Click on any event to see details. If calendar doesn't appear click here.
 • הלוח להלן כולל את לוח הזמנים המלא של כל האירועים הרשמיים של קהילת ברמן ואירועים אחרים. הקישו על האירוע לקבלת פרטים נוספים. אם הלוח לא מופיע, לחצו כאן.
 • Members organizing private events (e.g. wedding, bar/bat mitzva, etc.) are requested to have their event listed as an anonymous "private event" to avoid scheduling conflicts. Register here or send details to bermanshul@gmail.com.
 • חברים המארגנים אירועים פרטיים (כגון חתונה, מסיבת בר/בת-מצווה, וכדו') מתבקשים להירשם כדי שנוכל לרשום את התאריך כאירוע אנונימי פרטי ביומן. המטרה היא למנוע כפל אירועים באותו יום. הרשם בקישור זה או לשלוח פרטים ל bermanshul@gmail.com.

PERSONAL & BASEMENT

Please note that we take no responsibility for the Halachic propriety, kashrut, or safety of items listed. By posting in the Berman bulletin you understand that the details you provide are likely to remain publicly visible on the internet. We cannot remove announcements from our archives after a notice has run.

 • Registration has opened for the Yimei Iyun Betanach (Tanach lecture series) at Alon Shvut and online July 31- August 3rd. Extensive program in English, in addition to the Hebrew lectures. For more details and registration https://www.herzog.ac.il/yemei-iyun-2022/

Last week's Basement:

 • Givaways: Available for free: 11-book set (or, if not the whole set, certainly most of a set) of Niv Revach study guides for the psychometric examination, plus a few related Niv Revach workbooks and another couple of study guides by Lachman. 052-592-2773.
 • Apartment for rent. Furnished, renovated and fully equipped apartment 15 minute walk to Berman Shul. Centrally located at Ahad Ha'Am 6 (one flight up, no elevator). Spacious 3.5 rooms (two bedrooms, plus separate office space, living/dining room). Eat-in kitchen with all appliances. Full bathroom plus additional toilet. Separate laundry room with washing machine. Two AC units, three ceiling fans, TV and Wi Fi. Parking is available in open lot next door on daily or monthly basis. If someone you know is interested, please have them email me directly for details and photos - monique.birenbaum@gmail.com
 • Shiduchim. I’m aware of a few singles in their 20s who would be interested in meeting someone. If any other singles would like to introduce themselves to me via email (sddym@bezeqint.net, subject line = SINGLES), I’d be happy to check for initial compatibility and make the connection. Susie Dym.

*******

Korach

******

For bulletin submissions / subscriptions, write to bermanshul@gmail.com לרישום או להגשת מודעות לידיעון כתבו מייל ל

For donations to the shul: https://secured.israelgives.org/en/pay/BermanDonation

Rabbi Jacob Berman Community Center, P.O. Box 1146, Rehovot 7611101

 

 

Sun, 3 July 2022 ד תמוז תשפ״ב