Sign In Forgot Password

Berman Shul - Bulletin

 

Current bulletin: www.bermanshul.org/bulletin ידיעון עדכני:
Past bulletins: www.bermanshul.org/pastbulletinמהדורות קודמות:
Other info: www.bermanshul.org מידע נוסף:

 

Rabbi Jacob Berman Community Center

מרכז קהילתי ע"ש הרב יעקב ברמן

 

Rosh Hashana 5784 ראש השנה תשפ"ד

!!כתיבה וחתימה טובה

 

 

Candle Lighting: Friday September 15 18:26

 

Mincha/ Maariv:
17:20 (earliest candles: 17:30); 18:36
Shabbat Shacharit:
Hashkama: 6:30; Library: 7:00; Beit Midrash: 8:00; Main Shul: 8:00
(No Mini minyan or midi-minyan)
Shabbat afternoon:
Mincha 18:30; Maariv 19:20

 

Candle Lighting: Saturday September 16 NOT BEFORE 19:22

Sunday Shacharit:
Hashkama: 6:30; Library: 7:00; Beit Midrash: 8:00; Main Shul: 8:00
Additional outdoor Shofar at the amphitheater at approx 12:30 (after the Main and BM Minyanim finish)
Sunday afternoon:
Mincha 18:25; Tashlich; Maariv 19:15

Havdala: Sunday September 17 19:22

 

Sunday night Slichot: 22:30

Tzom Gedalia: Monday, Sept. 18. Fast begins 5:22; Slichot and Shacharit 6:20; Mincha 18:15; Fast ends 19:02

Daily  Slichot and Shacharit at 6:20 (no Slichot tomorrow, Friday morning Erev Chag); late Maariv at 22:20 followed by Slichot nightly (Slichot only [w/o Maariv] on Motzaei Chag, and Motzaei Tzom Gedalia)

Day Mincha Maariv
Mon Sept 18 18:15 (fast day) 18:50
Tues Sept 19 18:35 18:43
Weds Sept 20 18:30 18:41
Thurs Sep 21 18:30 18:40

 

Main and Beit Midrash Minyan joint Kiddush on both days of Rosh Hashana is sponsored by the Shul

 

Hashkama and Library Minyan joint Kiddush on both days of Rosh Hashana is sponsored by Lisa and Pinchas Levinson

ANNOUNCEMENTS הודעות

Births לידות:

 • Mazal Tov to Geraldine and David Leifer on the birth of a grandson, a son to their children Timna and Gidon Leifer. Mazal Tov as well to the baby’s sister, Lia.

 

Engagements and Weddings אירוסין ונישואים:

 • Mazal Tov to Nurit and Gary Adler on the engagement of their son Ehud to Nechama (Chumi) Weingarten from NYC. Mazal Tov to Nechama's parents Cecille and Ephraim Weingarten from Baltimore, MD, and to the entire family.
 • Mazal Tov to Shira Frimer on the engagement of her son Ariel to Tal Amit of Omer. Mazal Tov as well to grandparents Esther and R' Aryeh Frimer and Irene Marocco, and to the entire family.

Bereavement and Memorial זיכרון ושכול:

To report a bereavement, or to see arrangements to help the bereaved (minyan/meals), and to see updates or corrections of funeral/shiva information, please go to https://www.bermanshul.org/shiva.

 • We are saddened to announce the passing of Livia Molnar z”l, the mother of our member Judy Weiss. The funeral is scheduled to take place in Montreal on Thursday morning, 14 September. Judy will be sitting shiva from approximately 19:00 on Thursday, Israel time, through Friday afternoon, 15 September, at her mother’s home in Montreal. Please remember the 7-hour (behind us) time difference. Judy can be reached via WhatsApp at 054-740-6233, or via email at judymweiss@gmail.com. Please remember to check details at the bereavement website (https://www.bermanshul.org/shiva) regularly for relevant updates and new information המקום ינחם אותה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

SHUL ACTIVITIES, EVENTS AND REMINDERS תזכורות, אירועים ופעילויות של בית הכנסת

Rosh Hashana ראש השנה:

 • Rosh Hashana set up. *TONIGHT THURSDAY* As always, we need volunteers to help set up our additional venues for Rosh Hashana. Set-up (hanging Mechitza, arranging benches, and moving the Aron HaKodesh [Hashkama]), for the Beit Midrash, Library, and Hashkama minyans will take place on Thursday night 14 September (to finish in time for late Maariv/Slichot). Setup for Hashkama minyan at 20:45, and setup for Beit Midrash and Library minyanim at 20:30. Please also help restore the rooms immediately after Chag. We are a single community, and everyone's help is appreciated wherever you plan to daven.
 • **הערב יום חמישי**ארגון חדרי התפילה עבור מניין בית המדרש, מניין ההשכמה ומנין הספריה. דרושים מתנדבים לעזור לארגן את החדרים ביום חמישי 14 בספטמבר בשעה 20:45 למניין השכמה, ושעה 20:30 למניין ספריה ולבית מדרש, וכן לפרק את המחיצות ולסדר מחדש את החדרים מיד אחרי ערבית במוצאי חג. אנא זכרו כי אנחנו קהילה אחת ובואו לעזור ללא תלות במניין שבו אתם מתכוונים להתפלל (זה לא יקח הרבה זמן).
 • Minyan coordinators and times are listed at http://t.ly/kkFw1.
 • Halacha guide. This year the first day of Rosh HaShana falls on Shabbat, leading to several important ritual changes on both days. In addition, because of illness or weakness, some individuals have chosen to pray completely or partially be-yehidut (in the absence of a minyan). The following guide, prepared by Rabbi Aryeh Frimer, will hopefully assist the congregants through these issues. The guide may be seen here or on the Noticeboard.
 • Minyan seating. Seating plans will be posted at the entrance of each minyan. People who don't have seat reservations are welcome to sit in any empty seat, but should promptly move when the person assigned to the seat arrives.
 • Please bring your own Machzorim to all minyanim. The shul has only a limited number.
 • אנא הביאו עמכם מחזורים לכל המניינים, שכן בבית הכנסת מלאי מוגבל בלבד.
 • Strollers. Those attending the Shul building (main), Library, and Hashkama minyanim are asked to leave strollers outside the buildings due to crowding, and for fire safety. Strollers may be brought into the back of the Beit Midrash. All the venues are wheelchair accessible with the exception of the Beit Midrash.
 • עגלות. מתפללים שמגיעים למניין בבניין בית הכנסת, בספריה ומניין השכמה מתבקשים להשאיר את העגלות מחוץ למבנה. ניתן להכניס עגלות למניין בית המדרש, אך יש להשאירן בחלקו האחורי של החדר. כל המתחמים נגישים לכיסאות גלגלים, למעט בית המדרש.
 • Shofar for the home-bound. If you are unable to come to shul, you may contact one of the following people, who will come to your home to blow Shofar. You can also contact Dan Feigelson (052-583-8618, djfeigel@yahoo.com) who is coordinating the efforts. Please also contact Dan if you would like to be added to the list of shofar blowers.
  South of Gorodetsky Street דרום לרחוב גורודצקי:
  Sidney Cohen 054-459-0250
  Dan Feferman 058-416-1888
  Moshe Appel 053-523-3858 (west of Menucha VeNachala)
  North of Yaakov/Gorodetsky צפון מרחוב יעקב/גורודצקי:
  Dan Birenbaum 058-628-9631
  Simon Krausz 053-776-0708
  Josh Klein 050-622-0349
  Adam Strauss 052-354-0887
  Dan Feigelson 052-583-8618
  Shmulie Pineles 058-600-7801
 • There will be an additional Shofar blowing on the 2nd day of Rosh Hashana at the amphitheater at approx 12:30 (after the Main and BM Minyanim finish).
 • Additional "off campus" Shofar blowings on the second day of Rosh Hashana: (a) at the Yekev on Hanasi Harishon street at 11:00, and (b) at the open-air entrance to 35 Hanasi Harishon at 16:00.
 • יתקיימו תקיעות שופר בב' תשרי (א) ביקב ברחוב הנשיא הראשון בשעה 11:00 ו-(ב) בכניסה לבניין ברחוב הנשיא הראשון 35 (אוויר פתוח) בשעה 16:00
 • Looking ahead to Sukkot (I)...Volunteers are needed to host Bermans kids for a Sukkah hop on the first day Chag of Sukkot (in the afternoon). We are hoping for enough volunteers, so 3 different age groups can visit 3 different Sukkahs each. Hosts are asked to provide candy/snacks/drinks for the kids, and [optional but appreciated] a short Dvar Torah. To volunteer, or for more information, please contact Binyamin at choosebinyamin@gmail.com.
 • Looking ahead to Sukkot (II). The hospitality committee would like to help those looking to be hosted in a Sukkah. If you do not have a Sukkah, and would like to be hosted in a Sukkah, OR, if you have a Sukkah, and you would like to host someone who does not have a Sukkah, please fill out this form. We will do our best to help! https://forms.gle/ntghhSASNLBWLUre6

Shiurim and lectures שיעורים והרצאות:

 • Volunteers needed to give Divrei Torah for Parshiot in Sefer Bereshit. Please contact Mechael Kanovsky.
 • מי שמעוניין לתת דבר תורה על פרשה בספר בראשית מתבקש לפנות למיכאל קנובסקי.

HOSPITALITY and CHESED אירוח וחסד

Hospitality: The community has been joined by a large number of new families. Please see their details (and pictures) here: https://www.bermanshul.org/newcomers (note member login required). People who are new to the community and who would like to be set up for Shabbat meals when they first arrive should contact hospitality@bermanshul.org. If you are considering moving to Rehovot and would like to come for a Shabbat, please reach out to the hospitality committee, as well.

אירוח: מספר רב של משפחות הצטרפו לקהילה. ניתן לראות את פרטיהם (ותמונותיהם) בקישור כאן: https://www.bermanshul.org/newcomers (שימו לב כי נדרשים שם משתמש וסיסמה). חברים חדשים או שוקלים להצטרף,ומעוניינים באירוח לארוחות שבת אצל חברים בקהילה מיד לאחר הצטרפותם, מתבקשים לשלוח הודעה ל-hospitality@bermanshul.org. אם אתם שוקלים מעבר לרחובות ומעוניינים לבוא לביקור בשבת ולהתארח אצל חברים מהקהילה, נא צרו קשר עם ועדת האירוח באותה כתובת.

Chesed links: If you require specific help during illness, please contact the Bikur Holim Coordinator, Freida Ollech at: (052) 678-2857. To report a bereavement, or to see arrangements to help the bereaved, please go to http://bermanshul.org/shiva. Policy for Misheberachs for the ill and additional details regarding Chesed activites, on our website, under community.

קישורי "חסד": אם אתם זקוקים לעזרה בעת מחלה, נא צרו קשר עם רכזת ביקור חולים - פרידה צרפתי אולך, בנייד - 052-678-2857. לדיווח על שכול או על מנת לבקש סיוע לאבלים, נא מלאו את הטופס בקישור: http://bermanshul.org/shiva. המדיניות לברכת מי שברך לחולים ופרטים נוספים בקשר לפעילות חסד בקהילה, נמצאים בעמוד "הקהילה" באתר בית הכנסת.

CALENDAR לוח

 • The Berman PDF calendar is available for download here.
 • ניתן להוריד את לוח זמני שבת וחג וזמני תפילות PDF – כאן.
 • Live calendar below with full schedule of Berman events, and other happenings. Click on any event to see details. If calendar doesn't appear click here.
 • הלוח להלן כולל את לוח הזמנים המלא של כל האירועים הרשמיים של קהילת ברמן ואירועים אחרים. הקישו על האירוע לקבלת פרטים נוספים. אם הלוח לא מופיע, לחצו כאן.
 • Members organizing private events (e.g. wedding, bar/bat mitzva, etc.) are requested to have their event listed as an anonymous "private event" to avoid scheduling conflicts. Register here or send details to bulletin@bermanshul.org.
 • חברים המארגנים אירועים פרטיים (כגון חתונה, מסיבת בר/בת-מצווה, וכדו') מתבקשים להירשם כדי שנוכל לרשום את התאריך כאירוע אנונימי פרטי ביומן. המטרה היא למנוע כפל אירועים באותו יום. הרשם בקישור זה או לשלוח פרטים ל bulletin@bermanshul.org.

PERSONAL & BASEMENT מודעות פרטיות

Please note that we take no responsibility for the Halachic propriety, kashrut, or safety of items listed. By posting in the Berman bulletin you understand that the details you provide are likely to remain publicly visible on the internet. We cannot remove announcements from our archives after a notice has run.

 • For your Sukkah - Jewish history is incomplete without the women who saved the day: from Miriam Haniveah to Dona Gracia HaNasi, from Queen Esther to Hanna Senesh. This series highlights 10 women from biblical to modern history illustrated by contemporary artists working with different media for use in classrooms, homes, sukkot and shuls! Available in indoor and outdoor posters, as well as canvas, by Chochmat Nashim. Order yours today! https://www.chochmatnashim.org/shop/
 • Self contained furnished studio for rent with balcony, separate entrance. Available short-term or long-term. Suitable for a visiting relative or friend, for office / private teaching, space, or as a pied a terre. Very versatile. Contact Michelle 0547-615-606 for further information and photos.
 • Flu shots are available in the Kupot. Everyone should of course consult with their own medical practitioner.

Last week's Basement:

 • The National Council of Young Israel Tishrei Torah Journal (Divrei Torah in English) may be seen at https://view.flipdocs.com/?ID=10026166_261914
 • Siyur Slichot at Kfar Ibn Gvirol in Rehovot. This is the seventh consecutive year that a group of community leaders have organized a tour to a particular neighborhood to raise questions about social issues, in the spirit of teshuva and slichot. The tour will focus on stations in the Ibn Gvirol neighborhood, such as education in the community, gmilut chasadim, history (including the aliyah from Yemen), building connections between new and veteran residents, and more. Berman members are invited to join this city-wide tour. We plan to meet on Tuesday, 19.9.23 (the 5th of Tishrei) at 19:30 at Agudat Ahim Synagogue, 18 Hadekal St. Parking is available in the lot behind the synagogue (enter "Shita Malbina St 23 Rehovot" on Waze). The tour is being organized by a group of community groups, including Psifas and the Neighborhood Division of the Municipality. It is free of charge but requires prior registration at this link. For more details: Sherman Rosenfeld (054-564-3911).
 • סיור סליחות חברתי 2023 בשכונת אבן גבירול. זאת השנה השביעית ברציפות שקבוצת פעילים ברחובות מארגנת סיור סליחות חברתי בשכונה מסוימת. הסיורים מעלים שאלות על סוגיות חברתיות ברוח עשרת ימי התשובה. השנה יתמקד הסיור בשכונת אבן גבירול. חברי ברמן מוזמנים להצטרף. נבקר בתחנות בשכונה כמו: חינוך בקהילה, גמילות חסדים, ההיסטוריה של השכונה (כוללת קיבוץ גלויות וילדות בצל המעברות), החיבור בין תושבים חדשים וותיקים, מועדון הנוער, ועוד. התכנסות ביום ג', 19.9.23 (ד' תשרי) בשעה 19:30 בבית הכנסת אגודת אחים, רח' הדקל 18. חניה במגרש מאחורי בית הכנסת (להכניס לוויז "מקווה כפר גבירול 23 שיטה מלבינה, רחובות".)הסיור מאורגן ע"י קהילה בשינוי, דרור ישראל, הרשות לביטחון קהילתי, מרכז הגישור, המרכזים לצדק חברתי, קהילת פסיפס, פלוגתא, ואגף השכונות. הסיור ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מראש. הקישור להרשמה. פרטים נוספים: שרמן רוזנפלד (054-564-3911).

*******

i

תְּהֵא הַשָּׁנָה הַזּאת הַבָּאָה עָלֵינוּ וְעַל כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל. שְׁנַת אוצָרְךָ הַטּוב תִּפְתַּח לָנוּ. שְׁנַת אסֶם. שְׁנַת בְּרָכָה. שְׁנַת גְּזֵרות טובות מִלְּפָנֶיךָ. שְׁנַת דָּגָן תִּירושׁ וְיִצְהָר. שְׁנַת הַרְוָחָה וְהַצְלָחָה וְקַיָּמִים. שְׁנַת וִעוּד בֵּית מִקְדָּשֶׁךָ. שְׁנַת זול. שְׁנַת חַיִים טובִים מִלְּפָנֶיךָ. שָׁנָה טְלוּלָה וּגְשׁוּמָה אִם שְׁחוּנָה. שְׁנַת יַמְתִּיקוּ מְגָדִים אֶת תְּנוּבָתָם. שְׁנַת כַּפָּרָה עַל כָּל עֲונותֵינוּ. שְׁנַת לַחְמֵנוּ וּמֵימֵינוּ תְּבָרֵךְ. שְׁנַת מַשָּׂא וּמַתָּן. שְׁנַת נָבוא לְבֵית מִקְדָּשֵׁנוּ. שְׁנַת שׂׂבַע. שְׁנַת ענֶג. שְׁנַת פְּרִי בִטְנֵנוּ וּפְרִי אַדְמָתֵנוּ תְּבָרֵךְ. שְׁנַת צֵאתֵנוּ וּבאֵנוּ תְּבָרֵךְ. שְׁנַת קְהָלֵנוּ תּושִׁיעַ. שְׁנַת רַחֲמֶיךָ יִכְמְרוּ עָלֵינוּ. שְׁנַת שָׁלום וְשַׁלְוָה. שָׁנָה שֶׁתּולִיכֵנוּ קומְמִיּוּת לְאַרְצֵנוּ. שָׁנָה שֶׁלּא יִצְטָרְכוּ עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל זֶה לָזֶה וְלא לְעַם אַחֵר בְּתִתְּךָ בְרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם (מוסף של יום כיפור)

******

For bulletin submissions / subscriptions, write to bulletin@bermanshul.org לרישום או להגשת מודעות לידיעון כתבו מייל ל

Submission deadline for bulletin items Wednesdays at 18:00 המועד האחרון להגשת הודעות לעלון הוא בימי רביעי בשעה

For donations to the shul: https://tinyurl.com/bermandonations

The information in this bulletin is publicly available

Rabbi Jacob Berman Community Center, P.O. Box 1146, Rehovot 7611101

Mon, 22 April 2024 י״ד ניסן תשפ״ד