Sign In Forgot Password

Berman Shul - Bulletin

Current and  past bulletins plus other information on www.bermanshul.org
ידיעון עדכני, מהדורות קודמות ומידע נוסף באתר www.bermanshul.org

 Rabbi Jacob Berman Community Center

מרכז קהילתי ע"ש הרב יעקב ברמן

☔ Parashat Noach 5778  פרשת נח תשע'ח ☔

 

Candle Lighting: Friday, October 20 17:42
Havdala: Saturday, October 21 18:39
 

ANNOUNCEMENTS

Kiddush on Shabbat is sponsored by Jonathan Marder and Gabriela Cohen to mark their “coming of age” (הגעה לזקנה) birthdays, half-way to 120

הקידוש נתרם על ידי יונתן מרדר וגבריאלה כהן לציין את התבגרותם מגיל עצה לגיל זקנה, מחצית הדרך ל-120

Hashkama minyan qiddush is sponsored by Shelley and Henry Schwarzbaum

Births:

 • Mazal Tov to Lizzi Goldmeier and Danny Rosenblatt on the birth of their [first] daughter, Mia Hila.
 • Mazal Tov to Liana and Yoni Rubin on the birth of their [first] baby girl.
 • Mazal Tov to Iris and Sandy Sampson on the birth of a great granddaughter, daughter of Reut and Itamar Levy, sister of Maya Levy, and granddaughter of Miriam and Chaim Levy, all of Efrat.

Bar/Bat Mitzva:

 • Double Mazal Tov to Aviva and Charles Hexter on the Bat Mitzvah of their granddaughter Hadassah, daughter of Noam and Racheli Hexter of Har Homa in Jerusalem, and on the Bar Mitzvah of their grandson Yair, son of Avi and Efrat Hexter of Beit Shemesh.
 • Mazal Tov to Yael and Kuti Mansdorf on the Bar Mitzva of their grandson, Or, son of Nurit and Yoel Yoskrowitz of Givat Shmuel.
 • מזל טוב ליעל וקותי מנסדורף לרגל בר המצוה של הנכד, אור, בנם של נורית וליואל יסקרוביץ , מגבעת שמואל.

Army Induction- Tzahal:

 • Bracha Ve'hatzlacha to .  We wish them a fulfilling service, and safe return home!
 • דרך צלחה ל    אנו מאחלים להן שרות משמעותי ומוצלח, שתצאנה לשלום ותחזורנה לשלום.

Engagements and Wedding: 

 • Mazal Tov t
 • Mazal Tov to J
 • Mazal Tov to 

Bereavement and Memorial זיכרון ושכול

Our community wants to ensure that there will be a morning and evening minyan at every shiva. Please check details at https://www.bermanshul.org/shiva, see what help is needed, and sign yourselves up. 

הקהילה שלנו מבקשת להבטיח כי יתקיים מניין מדי בוקר וערב בכל שבעה. אנא היכנסו לכתובת www.bermanshul.org/shiva כדי לראות היכן נדרשת עזרה, והירשמו במידת האפשר.

SHUL ACTIVITIES, EVENTS AND REMINDERS תזכורות, אירועים ופעילויות של בית הכנסת

 • Exceptional minyan start times. Hashkama minyan this week will start at 6:20 due to Rosh Hodesh.
 • זמני תפילה חריגים. מנין ההשכמה בשבת יתחיל בשעה 6:20  עקב שבת ראש חודש.
 • There will be a board meeting on Wednesday Oct 25th at 8:00 PM.
 • ישיבת ועד המנהל תתקיים ביום רביעי 25 באוקטובר, בשעה 20:00.
 • Our annual "MIX IT UP!" Shabbatot - The Berman Community has been blessed again with many new families in the last year. To help the veteran members (“vatikim”) and newcomers get to know each other, we are planning two consecutive special Shabbatot. On Shabbat Chayei Sarah (Nov. 11th), we will be pairing new families with vatikim for Shabbat lunch. Newcomers who are interested in being invited and vatikim who are interested in hosting (or vice versa) please RSVP to hospitality@bermanshul.org by Nov 5th (add names, host or hosting, number of people, ages of children, if there are any allergies, if you are dog-friendly).  We will attempt to match families by neighborhood, occupation and/or country/city of origin. The following Shabbat (Nov. 18th), Shabbat Toldot, the Kiddush will be sponsored by the shul in honor of our new members. On that Shabbat, we are also planning to have name tags prepared for all members, which you may optionally affix to your clothing. Non-Berman members are invited to receive a name tag by registering here.   
 • קהילתו התברכה בשנים האחרונות בהרבה משפחות חדשות. כדי לעזור לוותיקים וחדשים להכיר אחד את השני אנו מתכננים שני אירועים בשתי שבתות ברצףבשבת חיי שרה (11.11) אנו מזווגים משפחות חדשות עם וותיקים לארוחת שבת. משפחות חדשות שמעוניינות להתארח ומשפחות וותיקות שמעוניינות לארח (או להיפך) נא לשלוח מייל ל-hospitality@bermanshul.org עד ה5-11 (להוסיף שמות, לארח או אירוח, מספר אנשים וגילי ילדים, אם יש אלרגיות כלשהן, ואם מסתדרים עם כלבים). ננסה לזווג משפחות לפי שכונה, מקצוע ו/או ארץ ועיר מולדת. בשבת אחרי זה, שבת תולדות (18.11) הקידוש יהיה בחסות בית הכנסת לכבוד החברים החדשים. באותה שבת יחלקו תגיות עם שמות חברי בית הכנסת שניתן יהיה להדביק על הבגד. מי שאינו חבר בית הכנסת יכול לקבל תגית על ידי רישום פה.
 • We are pleased to announce the opening of a new group (the eighth) learning Taamei HaMikra. The group, which will be taught by David Drory, is intended for Berman boys in the 5th and 6th grades. The course is free of charge and will take place at David's home once a week on Wednesday afternoons. Please register by email dvd258@gmail.com.
 • אנו שמחים להודיע על פתיחת מחזור נוסף (שמיני במספר) של חוג טעמי המקרא שינתן ע"י דוד דרורי לבני קהילת ברמן הלומדים בכתות ה'-ו'. החוג הוא ללא עלות ויתקיים פעם בשבוע בביתו של דוד בימי רביעי בשעות אחה"צ. נא להרשם במייל dvd258@gmail.com.
 • **Next week!!** Combined Tishrei/Cheshvan Jointly Sponsored Yahrtzeit Kiddush. The Tishrei/Chesvan JSK will be held on October 28th, Parashat Lech Lecha. To participate in the kiddush, please contact Judd Bogdansky (jbogdansky@gmail.com) no later than Sunday October 22. Participation: 150 NIS per person memorialized. Judd confirms all emails he receives; if you do not hear back, please follow up.
 • **שבוע הבא!!** קידוש משותף לימי זיכרון תשרי\חשון. הקידוש המשותף לציון ימי זיכרון (יארצייט) של חודשים תשרי\חשון יתקיים בשבת פרשת לך לך, 28 באוקטובר. אם ברצונך להשתתף נא ליצור קשר עם ג'וד בוגדנסקי (jbogdansky@gmail.com) לא יאוחר מיום ראשון, 22 באוקטובר. השתתפות: 150 ש'ח לכל שם. ג'וד מאשר קבלה לכל הודעת דוא"ל שהוא מקבל, אך היו מקרים שהודעות שנשלחו אליו לא התקבלו. אם לא קיבלתם מענה, אנא צרו עמו קשר שוב.
 • Volunteers needed to give Divrei Torah for parshiot in Sefer Beresheit. Please contact Mechael Kanovsky.
 • מי שמעוניין לתת דבר תורה על פרשה בספר בראשית מתבקש לפנות למיכאל קנובסקי.

HOSPITALITY and CHESED אירוח וחסד

Chesed links: shabbat hospitality (if you would like invitations or to volunteer to host); contact info. and details of new families; to submit names for MiSheberachs for the ill (policy here); help finding employment. For details, please see our website, under community.   

קישורי "חסד": אירוח בשבת; מידע ופרטי התקשרות של משפחות חדשות בקהילה; הגשת שמות ל-"מי שברך" לחולים (מדיניות כאן); עזרה בחיפוש עבודה. לפרטים נוספים היכנסו לאתר בית הכנסת בעמוד "קהילה".

CALENDAR לוח זמנים

 • A PDF calendar of davening times and shiurim (now including November-December) is available for download (here).
 •  ניתן להוריד את לוח זמני התפילה והשיעורים בפורמט PDF – כאן.
 • Live calendar below with full schedule of Berman events, and other happenings. Click on any event to see details. If calendar doesn't appear click here.
 • הלוח להלן כולל את לוח הזמנים המלא של כל האירועים הרשמיים של קהילת ברמן ואירועים אחרים. הקישו על האירוע לקבלת פרטים נוספים. אם הלוח לא מופיע, לחצו כאן.
 • Members organizing private events (e.g. wedding, bar/bat mitzva, etc.) are requested to have their event listed as an anonymous "private event" to avoid scheduling conflicts. Register here or send details to bermanshul@gmail.com.
 • חברים המארגנים אירועים פרטיים (כגון חתונה, מסיבת בר/בת-מצווה, וכדו') מתבקשים להירשם כדי שנוכל לרשום את התאריך כאירוע אנונימי פרטי ביומן. המטרה היא למנוע כפל אירועים באותו יום. הרשם בקישור זה  או לשלוח פרטים ל  bermanshul@gmail.com

PERSONAL & BASEMENT

Please note that we take no responsibility for the Halachic propriety or kashrut of items listed

 • Beit Midrash Le'tanach will have its next lecture (in Hebrew) on Monday October 30th at 20:00 at Beit Yad Lebanim Rechov Habanim 10. For more information: Rami Shaanani.
 • המפגש הקרוב של בית המדרש לתנ'ך יתקיים ביום שני 30.10.18, י' בחשוון תשע"ח, בשעה 20:00 בבית יד לבנים. המרצה: ד"ר יעל ציגלר בנושא: הבאר והאירוסין, סצנות דפוס בסיפורי התנ"ך.  
 • הרצאה בנושא משפט התורה במדינת ישראל תתקיים ביום ראשון בערב בשעה 20:15 (ערבית בשעה 20:00) אור לג' בחשוון תשע"ח, 22.10.17  בבית כנסת אוהל ש"י רחוב מלצר 9 רחובות. הרצאה תנתן ע"י הרב עדו רכניץ, מנהל המחקר ב"מכון משפטי ארץ" ודיין ברשת בתי דין לממונות "ארץ חמדה-גזית". נושאים: דין תורה בימינו, מעמדם של חוקי המדינה ע"פ ההלכה, האם ומתי יש חובה ללכת לדין תורה, דוגמאות מהשטח. ההרצאה לזכר יהודה מילר ז"ל (אביה של צפורה פולצ'ק),
 • Looking for spacious, not-great-condition bookcases for basement storage. Contact david.tannor@weizmann.ac.il with the subject line: bookcases.
 • We are looking for a metapelet to work Sun-Thurs (4-7pm). Responsibilities include picking up three cute kids from gan (close, no car needed). Please contact Esther Schanler at 054 794 2379 for more information.
 • Short term apartment rental wanted for next year. A young family (2 adults + 2 young children) is looking for accommodations walking distance to Berman starting late August 2018 until the end of November 2018 (3 months total, dates slightly flexible). Budget is NIS 4500/month (Arnona, electricity can be extra). Please contact Anya at anna.vakhromova@gmail.com.

Last week's Basement:

 • Short term rental apartment wanted. Family looking for an apartment or unit to rent, for two months starting November, due to renovations. Any idea would be welcome. Thanks, Yair and Shelly Herskovitz 050-202-4787.
 • משפחה מחפשת מקום מגורים למשך כחודשיים החל מנובמבר הקרוב לרגל שיפוצים. נשמח לשכור דירה מרוהטת או יחידת דיור, אך כל הצעה אחרת תתקבל בברכה.  יאיר ושלי הרשקוביץ נייד 050-202-4787.

משיב הרוח      ומוריד הגשם
[click on pic]

 
For bulletin submissions / subscriptions, write to bermanshul@gmail.com לרישום או להגשת מודעות לידיעון כתבו מייל ל


Rabbi Jacob Berman Community Center, P.O. Box 1146, Rehovot 7611101

Wed, 18 October 2017 כ״ח תשרי תשע״ח