זמני תפילות Rehovot

זמני תפילות Rehovot

Jump to Date:
‹‹ 10 איר 5778 Wed, April 25, 2018 ››
פרשת אמור & 25th Day Omer
עלות השחר 4:44
טלית רשאון 5:15
נץ - זריחת החמה 6:02
סוף זמן קריאת שמע 9:20
זמן תפילה 10:27
חצות 12:39
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:31
פלג המנחה 17:54
שקיעה 19:16
צאת הכוכבים 19:55
Today's Jewish Prayer Times for Rehovot, , 31.9 34.81667
עלות השחר 4:44
טלית רשאון 5:15
נץ - זריחת החמה 6:02
8:44
סוף זמן קריאת שמע 9:20
זמן תפילה 10:27
חצות 12:39
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:31
פלג המנחה 17:54
שקיעה 19:16
צאת הכוכבים 19:55
עלות השחר 4:43
טלית רשאון 5:14
נץ - זריחת החמה 6:01
8:44
סוף זמן קריאת שמע 9:20
זמן תפילה 10:26
חצות 12:39
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:31
פלג המנחה 17:54
שקיעה 19:17
צאת הכוכבים 19:55
עלות השחר 4:42
טלית רשאון 5:12
נץ - זריחת החמה 5:59
8:43
סוף זמן קריאת שמע 9:19
זמן תפילה 10:26
חצות 12:39
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:32
פלג המנחה 17:55
שקיעה 19:18
הבדלה 19:57
צאת הכוכבים 19:56
עלות השחר 4:40
טלית רשאון 5:11
נץ - זריחת החמה 5:58
8:42
סוף זמן קריאת שמע 9:18
זמן תפילה 10:25
חצות 12:39
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:32
פלג המנחה 17:55
שקיעה 19:19
צאת הכוכבים 19:57
עלות השחר 4:39
טלית רשאון 5:10
נץ - זריחת החמה 5:57
8:42
סוף זמן קריאת שמע 9:18
זמן תפילה 10:25
חצות 12:38
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:32
פלג המנחה 17:56
שקיעה 19:19
הבדלה 19:58
צאת הכוכבים 19:58
עלות השחר 4:38
טלית רשאון 5:09
נץ - זריחת החמה 5:56
8:41
סוף זמן קריאת שמע 9:17
זמן תפילה 10:24
חצות 12:38
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:33
פלג המנחה 17:56
שקיעה 19:20
צאת הכוכבים 19:59
עלות השחר 4:37
טלית רשאון 5:08
נץ - זריחת החמה 5:56
8:41
סוף זמן קריאת שמע 9:17
זמן תפילה 10:24
חצות 12:38
מנחה גדולה 13:12
מנחה קטנה 16:33
פלג המנחה 17:57
שקיעה 19:21
צאת הכוכבים 19:59
... Calculation method: ShulCloud Network
Wed, 25 April 2018 י אייר תשע״ח